About US

Thông tin liên hệ

Quản trị viên website

Thông tin thanh toán

  • Tên TK: Trần văn Hoàng
  • STK: 7808 2150 29002
  • Ngân hàng Agribank CN Nậm Nhùn Lai Châu 

Thanh toán qua MoMoz2304104863049 f865d61477d2b2c09225fca997ab278f

Dùng ứng dụng Momo quét mã QR này để thanh toán.